Денонощна траурна агенция Авона предлага Погребални услуги за Бургас и Церемонии по погребения в централен гробищен парк.

Погребални Траурни услуги Бургас

Погребални Траурни услуги Бургас
Погребални услуги Бургас

Погребални възпоменания и денонощни качествени траурни услуги, като:

1. Организация на погребения в гробищен парк Бургас

Церемонии по погребения в Централен гробищен парк/ гробища Бургас се извършва в Траурен Обреден комплекс – за прощаване от роднини и приятели по изпращането на починалия в последния му земен път. За целта предлагаме всички съпътстващи погребални услуги и траурни стоки и продукти.

2. Помени и Възпоменания – Погребални услуги Бургас

Помени се провеждат на 40-тия ден, 3-тия месец, 6-тия месец, 9-тия месец и 1-вата година от смъртта на вашия близък или роднина. Задължително се подава хляб, жито и вино.

Погребални Кетъринг услуги Бургас

3. Кетъринг услуги Бургас

Кетъринг услуги и във вашия дом, можете да се консултирате с нашите експерти по всички технически въпроси по тази услуга. Качеството на обслужването и храната, която предлагаме е безупречна по всички стандарти за безопасност и хигиена, за които и гарантираме.

4. Опело на починал на гроб Бургас

Вие можете да поръчате помен-опело на гроба. По Ваше желание, църковния служител може да проведе опело както на гроба на починалия, така и в залата за помени и погребалнати церемонии.

Специално предложение – Погребални услуги и всичко свързано с гробищните терени на територията на Бургас и областта